رویداد نوآوری فناورانه در توسعه سلامت امن
1398/10/23

رویداد نوآوری فناورانه در توسعه سلامت امن با موفقیت برگزار شد.این رویداد روز یکشنبه 22 دی ماه با حضور دانش پژوهان و مسئولان حوزه سلامت در سالن همایش های امام جواد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.در این رویداد پس از سخنرانی مسئولان و متخصصان حوزه سلامت، از فناوران برتر حوزه تجهیزات پزشکی تقدیر به عمل آمده  و تعدادی از صاحبان طرح به انتخاب داروان به ارائه طرح خود در بخش نمایشگاهی پرداختند.